Informationsblad för januari 2019

Nya medlemmar
Vi välkomnar nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 1 november 2018 t.o.m. 3 januari 2019!

Angående stambyte/relining
Det förekommer ryktesspridning i området om att stambyte snart är aktuellt för våra fastigheter. För närvarande finns ingen planering för allmän ROT-renovering eller relining. När det uppstår ett problem med en avloppsstam så utförs ett avhjälpande underhåll i form av relining av aktuell stam. Det är omöjligt att prediktera om, eller när, det kommer att inträffa för de olika fastigheterna, det kan röra sig om veckor eller år innan det blir aktuellt.

Styrelsen påminner om att tillstånd krävs för att utföra arbeten som innebär ingrepp i lägenhetens vatten- eller avloppssystem. Detta görs enklast genom att fylla i en blankett som finns att hämta här. Anledningen är att Styrelsen måste veta att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt samt att det finns försäkringar som täcker ev. framtida skador som skulle kunna uppstå p.g.a. utfört arbete.

Städning av tvättstugorna
På förekommen anledning påminner styrelsen om de skötselregler som gäller för tvättstugorna, bl.a. ska torktumlare & tvättmaskiner tömmas från ludd/skräp/djurhår och städning i övrigt utföras enligt anslag på informationstavlor.

Motioner till årsstämman

För att en motion ska behandlas på årsstämman 2019 ska den vara inlämnad till styrelsen (områdeskontoret, R6) senast 2019-01-31. Kallelse till årsstämman (samt årsredovisning för 2018) kommer att skickas ut mellan 2-6 veckor före utsatt stämmodatum.

Odlingslotter
Styrelsen funderar på att anlägga några odlingslotter på den plana ytan bakom R10 ned mot hundgården, avhängigt på hur stort intresset är från medlemmarna i föreningen. Ett antal medlemmar har tidigare lämnat intresse, är fler intresserade så görs en anmälan på enklaste sätt till områdeskontoret R6.

Utbyte av garageportar
Utbytet av portar i de gamla garagen har blivit framskjutet, bytena kommer att ske under första halvåret 2019. Mer information kommer att gå ut till de som blir berörda av detta.