Trivselregler

ALLMÄNNA TRIVSELREGLER FÖR BOENDE I BRF REKYLEN

Vår Bostadsrättsförening består av fler än 500 lägenheter i flerfamiljshus med betongväggar, som orsakar lyhördhet grannar emellan. Människors vardagliga liv kommer aldrig att vara helt tyst, så en viss nivå av tolerans mot ljud från grannar krävs för att vi skall kunna bo så nära varandra som vi gör här.

Som boende kan Du dock ta hänsyn till dina grannar genom att tänka på:

 • Oljud: Användning av bullrande maskiner som till exempel dammsugare och tvättmaskiner får endast ske vardagar mellan kl 08-20 samt dag före Helgdagar och Helgdagar kl 09-20.
  Bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (rivning, borrning, slipning o dylikt) får endast ske vardagar mellan kl 08-18 samt dag före Helgdag och Helgdagar kl 09-18.
  Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete enligt ovan ske.
 • Nattro: Efter kl. 22.00 ska det vara tyst, så dämpa ljud från radio och TV och stäng dörrar försiktigt. Undvik att prata högt i trapphusen, då ljud från dessa lätt hörs in i lägenheterna. 
 • Fest: Förvarna gärna dina grannar före fester och respektera om någon ber er sänka volymen på prat och/eller musik.
 • Rökning: Boende bör undvika att röka på balkongen eftersom rök stör och orsakar obehag för andra grannar. Släng inte ut fimpar från balkongen eftersom detta är risk för brandsäkerheten. I allmänna utrymmen som t.ex. entréer, trapphus och tvättstugor är det förbjudet att röka.
 • Tvättstugan: Se skötselregler som är anslagna i tvättstugorna.
 • Husdjur: Låt inte djur gå fritt utan tillsyn. Se till att de inte förorenar på området eller stör på annat sätt.
 • Gemensamma utrymmen: Vänligen städa och gör rent efter er i bastu, hobbyrum, vävstuga och gym.
 • Balkonger: Med tanke på brandsäkerheten är inte grillning med kol/gasolgrill tillåtet eller att på annat sätt ha öppen eldhärd på balkongerna.
 • Andrahandsuthyrning: Regler för andrahandsuthyrning finns anslagna på föreningens hemsida. Andrahandsuthyrning skall alltid godkännas av styrelsen i förväg.
 • Renovering/ombyggnad av Kök eller Badrum: För renovering/ombyggnad av kök eller badrum krävs styrelsens godkännande före arbetet startar. Observera att styrelsens tillstånd även krävs vid ingrepp i bärande konstruktion samt annan väsentlig förändring av lägenheten (enligt 48§ i föreningens stadgar).
 • Korttidsparkering: Det är tillåtet att parkera i anslutning till våra portar för i/urlastning max 10 minuter. För större transporter t.ex. vid flyttning meddelar ni Securitas på 0771-76 70 00 så får ni parkera den tid ni behöver.