Stadgar

De nuvarande stadgarna för BRF Rekylen i Västerås (2017-02-21) går att ladda ner här.

Ladda ner stadgarna.