Angående lägenhetstemperaturer efter termostatutbyte

Många medlemmar har påtalat för fastighetsskötare såväl som för styrelsen att de numera upplever kallare temperaturer i sina lägenheter än före radiatorernas ventil/termostatutbyte. Tidigare satt det på radiatorerna (elementen) vanliga ventiler som inte styrde mot något temperaturvärde, vilket gjorde att radiatorerna i perioder kunde kännas väldigt varma vid beröring. De nya termostaterna reglerar varmvattenflödet mot ett förinställt bör-värde på temperaturen på den omgivande luften runt termostaten. P.g.a. detta kan radiatorerna upplevas som kallare vid beröring, det viktiga är de som upplever sina lägenheter som kallare mäter upp temperaturen ungefär mitt i varje rum och inte drar slutsatser baserat på huruvida radiatorerna känns kalla eller varma när man håller handen mot dem.

Avgiftshöjningen för värmetillägget skedde för att Mälarenergi höjde sin värmeavgift för 2019, det är beklagligt att en del fått kallare innetemperaturer och vi samtidigt får betala mer i värmeavgift. Mälarenergi är dock medvetna om problemet och kommer undersöka varför vissa lägenheter är för kalla, samt varför vissa andra lägenheter samtidigt är betydligt varmare, det kan vara en obalans i systemet som orsakar detta. Det kan ev. bli nödvändigt att byta ut termostater för vissa som är särskilt påverkade.

Tills vidare så ber styrelsen er att följa Mälarenergis information som tidigare lämnats ut i brevlådorna; bl.a. täck inte för termostaterna med gardiner, möbler el. dyl., ställ upp termostaterna på max (ca värde 6,5-7 på skalan) och stäng inte för samtliga friskluftsintag till lägenheten då det kan bli obalans i luftsystemet, vilket då kan skapa ett större kalluftsflöde i andra lägenheter istället.