Avgiftsförändring

Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 1,5 % och värmeavgiften med 3 %. För de gamla garagen höjs hyran med 50 kr/månad. Avgifts-/hyresförändringarna sker fr.o.m. 2019-01-01.