Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer också avgifter för garage, bilplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna ge full täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek, är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi och planerar för bl.a. dess fastigheters framtida åtgärder. Styrelsens protokoll är inte offentliga, beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

För att komma i kontakt med styrelsen kan du kontakta enskild ledamot/suppleant enligt informationen nedan, skicka ett mail till styrelsen@rekylen.se, lämna in ett brev till områdeskontoret eller använda kontaktformuläret nederst på sidan.

 

Ulf Sandberg : Ordförande

Ulf Sandberg

Ordförande

1937ulf@gmail.com
0706645644
Peter Eriksson : Vice Ordförande

Peter Eriksson

Vice Ordförande

lars.peter.eriksson@gmail.com
0730570834
Inger Lövstrand : Sekreterare

Inger Lövstrand

Sekreterare

inger@lovstrand.se
0705184663
Anders G Carlsson : Ledamot

Anders G Carlsson

Ledamot

anders.g.carlsson@outlook.com
0702535403
Lena Gångare : Ledamot

Lena Gångare

Ledamot

lena.e.gangare@se.abb.com
0706538431
Henrik Larsson : Ledamot

Henrik Larsson

Ledamot

henrik_larsson82@hotmail.com
0763363539
Maria Blom : Suppleant

Maria Blom

Suppleant

maria.blom@ica.se
0702814417
Edite Mostardinho : Suppleant

Edite Mostardinho

Suppleant

editemostardinho@gmail.com
0736868216

 

 

Den information som anges i formuläret kommer skickas till styrelsen@rekylen.se.