Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer också avgifter för garage, bilplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna ge full täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek, är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi och planerar för bl.a. dess fastigheters framtida åtgärder. Styrelsens protokoll är inte offentliga, beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

För att komma i kontakt med styrelsen kan du kontakta enskild ledamot/suppleant enligt informationen nedan, skicka ett mail till styrelsen@rekylen.se, lämna in ett brev till områdeskontoret eller använda kontaktformuläret nederst på sidan.

 

Ulf Sandberg : Ordförande

Ulf Sandberg

Ordförande

1937ulf@gmail.com
0706645644
Per-Olov Pettersson : Vice ordförande

Per-Olov Pettersson

Vice ordförande

emwpop21@gmail.com
0721872200
Inger Lövstrand : Sekreterare

Inger Lövstrand

Sekreterare

inger@lovstrand.se
0705184663
Peter Eriksson : Ledamot

Peter Eriksson

Ledamot

lars.peter.eriksson@gmail.com
0730570834
Ann-Marie Johansson : Ledamot

Ann-Marie Johansson

Ledamot

trumvallenelsa@gmail.com
0709197909
Håkan Sandberg : Ledamot

Håkan Sandberg

Ledamot

hknsandberg@gmail.com
0729213420
Karl Lindström : Suppleant

Karl Lindström

Suppleant

karl.viktor.lindstrom@gmail.com
0760403185
Egon Gunnarsson : Suppleant

Egon Gunnarsson

Suppleant

egon.gunnarsson@telia.com
021143362
Kasper Friberg : Suppleant

Kasper Friberg

Suppleant

kasper.friberg@live.se
0762786905

 

 

Den information som anges i formuläret kommer skickas till styrelsen@rekylen.se.