Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer också avgifter för garage, bilplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna ge full täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek, är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi och planerar för bl.a. dess fastigheters framtida åtgärder. Styrelsens protokoll är inte offentliga, beroende på att ärenden, som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

För att kontakta styrelsen så fyll gärna i formuläret längst ner på sidan eller skicka ett mail till styrelsen@rekylen.se.

 

Ulf Sandberg : Ordförande

Ulf Sandberg

Ordförande

nordiskkran@hotmail.se
0706645644
Per-Olov Pettersson : Vice ordförande

Per-Olov Pettersson

Vice ordförande

p.o.pettersson@telia.com
0721872200
Inger Lövstrand : Sekreterare

Inger Lövstrand

Sekreterare

inger@lovstrand.se
0705184663
Peter Eriksson : Ledamot

Peter Eriksson

Ledamot

lars.peter.eriksson@gmail.com
0730570834
Björn Enström : Ledamot

Björn Enström

Ledamot

bjorn.enstrom@gmail.com
0725226446
Ann-Marie Johansson : Ledamot

Ann-Marie Johansson

Ledamot

trumvallenelsa@gmail.com
0709197909
Karl Lindström : Suppleant

Karl Lindström

Suppleant

karl.viktor.lindstrom@gmail.com
0760403185
Håkan Sandberg : Suppleant

Håkan Sandberg

Suppleant

kghs45@yahoo.se
0729213420