Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer också avgifter för garage, bilplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna ge full täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek, är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi och planerar för bl.a. dess fastigheters framtida åtgärder. Styrelsens protokoll är inte offentliga, beroende på att ärenden, som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

För att komma i kontakt med styrelsen kan du kontakta enskild ledamot/suppleant enligt informationen nedan, skicka ett mail till styrelsen@rekylen.se eller använda kontaktformuläret nederst på sidan.

 

Ulf Sandberg : Ordförande

Ulf Sandberg

Ordförande

nordiskkran@hotmail.se
0706645644
Per-Olov Pettersson : Vice ordförande

Per-Olov Pettersson

Vice ordförande

p.o.pettersson@comhem.se
0721872200
Inger Lövstrand : Sekreterare

Inger Lövstrand

Sekreterare

inger@lovstrand.se
0705184663
Peter Eriksson : Ledamot

Peter Eriksson

Ledamot

lars.peter.eriksson@gmail.com
0730570834
Ann-Marie Johansson : Ledamot

Ann-Marie Johansson

Ledamot

trumvallenelsa@gmail.com
0709197909
Håkan Sandberg : Ledamot

Håkan Sandberg

Ledamot

kghs45@yahoo.se
0729213420
Karl Lindström : Suppleant

Karl Lindström

Suppleant

karl.viktor.lindstrom@gmail.com
0760403185
Egon Gunnarsson : Suppleant

Egon Gunnarsson

Suppleant

egon.gunnarsson@comhem.se
021143362
Fredrik Lindgren : Suppleant

Fredrik Lindgren

Suppleant

fredda_96@live.se
0739072171

 

 

Den information som anges i formuläret kommer skickas till styrelsen@rekylen.se.