Föreningslokal

Föreningslokalen är belägen i huset Rekylgatan 8. Lokalen är för närvarande under ombyggnad då lägenheter för övernattning skall inrättas i den fastigheten. Information om när lokalen åter går att hyra av medlemmarna kommer gå ut framåt sommaren 2018.