Föreningslokal

Föreningslokalen är belägen i huset Rekylgatan 8. Hyresavgiften för lokalen är 400 kr/dag, det finns sittplatser samt köksservis för 40 personer. För att boka lokalen besöker du områdeskontoret eller kontaktar Vicevärden på 070-416 06 44.

Ordningsföreskrifter för Samlingslokalen ”Rekylen”

Samlingslokalen kan hyras av medlem i föreningen för t.ex firande av födelsedag, större familjemiddag etc.

Lokalen kan inte hyras för politiska eller religiösa möten eller sammankomster.

Hyrande medlem skall alltid delta vid aktuell sammankomst.

Uthyrningstid är per dag mellan kl. 14.00 – 22.00 (22.00 skall lokalen vara utrymd och låst)

 1. Nycklar utkvitteras och återlämnas på områdeskontoret efter överenskommelse.
 2. Lokalen får användas av MAX 40 personer/uthyrningstillfälle.
 3. Entrédörren får inte vara låst under uthyrningstiden detta p.g.a. om utrymning skulle behövas.
 4. Hyresgästen SKALL informera deltagarna vid sammankomsten om tillgängliga nödutgångar.
 5. Rökning är endast tillåten utanför lokalen. OBS! Plocka upp alla fimpar.
 6. Det är inte tillåtet att tända marschaller utanför entrédörren.
 7. Hyresgästen ansvarar för att ordningsföreskrifterna noggrant efterföljs av samtliga närvarande i lokalen, och att anläggningen med där tillhörande egendom inte förstörs eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom hyresgästens eller de närvarandes vållande är hyresgästen ersättningsskyldig.
 8. Hyresgästen iordningställer lokalerna efter arrangemanget samt
  svarar för städning, gäller även sanitära utrymmen.
  Det åligger då hyresgästen att lokalerna återställs i ursprungligt skick:
  – ta bort dekorationer och papper etc.
  – torka av borden samt återställa bord och stolar på sin plats
  – våt-torka golven i hela lokalen
  – städa köket samt den utrustning som har använts
  – städa utanför ingången
  – komposterbart hushållsavfall och restavfall kastas i Molokerna
 9. Städning skall vara klar senast kl. 12.00 dagen efter uthyrningen, annars tillkommer en extra kostnad för städning (ca 600 kr).

Hyreskostnaden debiteras på efterföljande månadsavi.

Inventarielista – Föreningslokal (pdf)