Föreningslokal

Föreningslokalen är belägen i huset Rekylgatan 8.

I föreningslokalen finns det plats för ca 50 personer och lokalen kan hyras av medlemmar i föreningen för fester eller andra sammankomster. Dock tillsvidare INTE på kvällstid, p g a upprepade försummelser följa givna regler !

Föreningslokalen innehåller även ett kök.

För att boka tid, kvittera ut nycklar och ordningsregler tar Du kontakt med fastighetsexpeditionen.

Kostnad: 300 kr/dygn.