Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. De har bl.a. förstärkta dörrar och väggar och speciell ventilation med luftsluss. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler – men de ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras, vilket bland annat görs genom tillsynskontroller. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet.

Mer information från MSB (PDF-fil).

Det finns 9 st. skyddsrum på Rekylgatan:

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com)

  • Rekylgatan 2
  • Rekylgatan 4
  • Rekylgatan 5
  • Rekylgatan 6
  • Rekylgatan 10
  • Rekylgatan 11
  • Rekylgatan 14
  • Rekylgatan 23
  • Rekylgatan 33