Bastu

I föreningen finns tillgång till en bastu som ligger på markplanet i Rekylgatan 29 (i låghuset). Kontakta fastighetsexpeditionen för att få åtkomst till bastun.

Bastuns öppettider är mellan klockan 9.00 och 21.00

Bokningstid för bastun är 1,5 timme, högst 1 vecka åt gången får bokas, tid bokas på pekskärmen utanför dörren.

  • Måndag t.o m onsdag samt lördag: Familjebastu
  • Torsdag: Damer
  • Fredag och söndag: Herrar

Du kan även boka tid via följande länk: http://rekylen.lascenter.se/.
Användardnamn: Siffror mellan A-S på din nyckelbricka, användarnamn enligt exempel nedan är: 12345678
Lösenord: 1111

Låsbricka; A12345678S

Viktig information gällande ventilationen
Ventilationen startas manuell via ett tidur innanför dörren till lokalen. Ventilation ska alltid startas innan ni börjar duscha och basta. Läs instruktionerna som finns i lokalen för mer information.