Bastu

I föreningen finns tillgång till en bastu som ligger på markplanet i Rekylgatan 29 (i låghuset). Kontakta fastighetsexpeditionen för köp av nyckelbricka.

Bastuns öppettider är mellan klockan 9.00 och 21.00

Bokningstid för bastun är 1,5 timme, högst 1 vecka åt gången får bokas och bokning sker på en lista utanför bastun.

  • Måndag t.o m onsdag samt lördag: Familjebastu
  • Torsdag: Damer
  • Fredag och söndag: Herrar

 

Viktig information gällande ventilationen
Ventilationen startas manuell via ett tidur innanför dörren till lokalen. Ventilation ska alltid startas innan ni börjar duscha och basta. Läs instruktionerna som finns i lokalen för mer information.