Mäklarinformation

ALLMÄNT

Föreningens namn är Brf Rekylen i Västerås organisationsnummer 778000-5042

Husen uppfördes mellan år 1960-1964. I föreningen finns fem höghus med 13 våningar samt ett längre låghus som består av tre våningar med garage i markplan.

Antal lägenheter inom föreningen är 531.

Ekonomisk och administrativ förvaltare är MARK.


GJORDA STÖRRE RENOVERINGAR SEDAN 1991

1991 Renovering av fasader.
1993 Badrummens ytskikt samt golvbrunnar renoverades.
2000 Porttelefoner installerades.
2003-2004 Fönsterbyte till isolerglas.
2005 Nytt ytskikt på samtliga tak.
2008 Radonmätning, radonhalten ligger väl under gränsvärdet.
2009 Energideklaration utförd. Energiklass D, Energiprestanda 184 kWh/kvm och år.
2012 Nya lägenhetsdörrar installerades.
2012-2013 Elstigar, viss balkongrenovering.
2015 Dränering låghus, trappor och yttre miljö.
2014-2017 P-platser och garage, uppfräschning av utemiljö, planteringar etc.
2016 Renovering av bastun.
2016 Renovering av samtliga balkonger och tilläggsisolering av samtliga fönster påbörjas.
2017 Färdigställande av markarbete vid R10 – R14.
2017 Uppbyggnad av återvinningsstation.
2017 Iordningställande av Parkeringsplatser.
2017 Passersystem med kodbrickor till entrédörrar, förrådsutrymmen samt tvättstugor (inkl. bokningsfunktion).
2017 Byte av elkablar för utomhusbelysning och elstolpar vid låghuset.
2018 Utbyte av räcken för taksäkerhet på samtliga hus.
2018 Ombyggnad av föreningslokal till två gästlägenheter, samlingslokal samt styrelserum.


PÅGÅENDE OCH KOMMANDE RENOVERINGAR/OMBYGGNATIONER

Samtliga balkonger inom föreningen kommer att renoveras, inglasas och förses med markis. Balkongrenovering påbörjad 2016 och beräknas vara klar under 2019. Sol-el-anläggningar kommer uppföras på hustaken, samt andra energibesparande åtgärder kommer utföras i föreningen under 2018.


KABEL-TV, BREDBAND OCH IP-TELEFONI

Kabel-TV via ComHem, grundutbud (8 valbara favoriter), Bredband 100/10 Mbit/s via ComHem samt fast telefoni Bas via ComHem ingår i månadsavgiften. Man kan även välja annan leverantör via Stadsnätet med eget abonnemang.


GEMENSAMMA UTRYMMEN

Föreningen har en bastu, ett gym, ett hobbyrum (träbearbetningsmaskiner), en vävstuga samt två grillplatser.

Tvättstuga finns i källaren i varje höghus samt 2 tvättstugor i låghuset.

Inom föreningen finns återvinningsstation samt moluker för Sopsortering.

Cykelrum finns i, eller i anslutning till, varje port.


PARKERING

Det finns 130 garageplatser, 217 parkeringsplatser försedda med motorvärmaruttag (varav 50 har eluttag för laddning av elbil), 67 vanliga parkeringsplatser samt 43 avgiftsbelagda besöksparkeringar. För aktuella priser för garage/p-plats se länk nedan.

För mer information gällande parkeringssituation, kontakta fastighetsexpeditionen.


ÖVERLÅTELSEAVTAL

Styrelsen har en månad på sig för att godkänna ett överlåtelseavtal.

Vi försöker alltid att behandla överlåtelserna så snabbt som möjligt.

Vårt önskemål är att berörd fastighetsmäklare tar telefonkontakt med oss innan man skriver ett kontrakt med kort tillträdesdag.

Ange tydligt på överlåtelseavtalet vilken lägenhet det gäller och om det är flera personer som skall bo i lägenheten.

Ange även telefonnummer till de blivande bostadsrättshavarna så våra fastighetsskötare har möjlighet att ta kontakt med dem om så skulle behövas.


VISNINGAR

Vid visningar måste ni ta kontakt med vicevärd Jerry Nilsson (070-600 16 72) en till två dagar före visning så kan han förklara hur ni skall göra med uppställning av dörrar etc. Det är inte tillåtet att mekaniskt hindra dörrstängning med t.ex. mattor eller skrapgaller. Om så sker och det blir fel på dörrstängningsmekanismen så får ansvarig mäklarföretag stå för alla reparationskostnader.

BRF Rekylen tillåter INTE heller någon form av annonsering på föreningens fastigheter oavsett var den är placerad.


ÖVRIGT

Andrahandsuthyrning måste ansökas om och godkännas av styrelsen.

För att få utföra arbeten i kök/badrum krävs styrelsens godkännande.

Fastighetsexpeditionen/vicevärdens kontor finns i bottenplan på Rekylgatan 6. Öppet varje tisdag mellan kl. 18:00 och 19:00.


VIKTIGA LÄNKAR

Föreningens stadgar

Årsredovisning 2017

Energideklaration

Aktuella Priser för garage/p-plats