Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningen heter ”Brf Rekylen i Västerås”.

Tidigare hette den ”Riksbyggens bostadsrättsförening Västeråshus 18”.

Husen uppfördes mellan åren 1960 och 1964 och innehåller 531 lägenheter.

Det är fem höghus och ett låghus.

Varje höghus har 13 våningar och låghuset har tre våningar med lägenheter. I låghusets markplan finns garage.

Vi har inte gjort stambyte i husen.

Badrummen ytskiktsrenoverades år 1993 och bl.a. sattes nya golvbrunnar in.

Bredband finns indraget i husen och är anslutning finns till Stadsnätet.

Fönsterbyte genomfördes under åren 2003 och 2004. Fönstren består av tvåglasfönster med isolerglas som bara behöver tvättas på utsidan och insidan.

Entrédörrarna är alltid låsta och är försedda med porttelefoner.

Radonmätning har genomförts i husen under våren 2008 och radonhalten ligger väl under gränsvärdet.

Energideklarationer är gjorda och finns att läsa här.

Årsredovisning (2016) finns här.

Det finns 130 garageplatser, 217 parkeringsplatser försedda med motorvärmare och 67 vanliga parkeringsplatser.

Bostadsrättsförsäkring

Brf Rekylen har en fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar som täcker eventuella skador på fastigheterna.

Dessutom har styrelsen tagit en gemensam tilläggsförsäkring hos Länsförsäkringar, som täcker skador i lägenheterna på de delar av den fasta inredningen som bostadsrättshavaren ansvarar för.

Detta betyder att var och en som har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg kan säga upp bostadsrättstillägget.

Den egna hemförsäkringen täcker skador på lösöret i bostaden, som exempelvis möbler, porslin, hemelektronik etc.

Överlåtelseavtal

Styrelsen har en månad på sig för att godkänna ett överlåtelseavtal.

Vi försöker alltid att behandla överlåtelserna så snabbt som möjligt.

Vårt önskemål är att berörd fastighetsmäklare tar telefonkontakt med oss innan man skriver ett kontrakt med kort tillträdelsedag.

Ange tydligt på överlåtelseavtalet vilken lägenhet det gäller och om det är flera personersom skall bo i lägenheten.

Ange även telefonnummer till de blivande hyresgästerna så våra fastighetsskötare har möjlighet att ta kontakt med dem om så skulle behövas.

Visningar

Vid visningar är det olämpligt att ställa upp entrédörrarna i 30 – 60 minuter, för vi vill inte att obehöriga ska gå in i husen.
Brf Rekylen tillåter INTE heller någon form av annonsering på föreningens fastigheter oavsett var den är placerad.

Ta kontakt med vicevärd Jerry Nilsson en till två dagar före visning så kan han förklara hur ni skall göra.

Övrigt

Kontakta även Jerry Nilsson för att få veta hur många porttelefonbrickor och nycklar som säljaren har kvitterat ut.

Kontrollera med säljaren att det finns bokningscylinder till tvättstugan.

Jerry Nilsson har telefonnummer 070 – 600 16 72.