Kontakt och felanmälan

Beroende på vilket fel eller ärende som uppstått finns det olika kontaktvägar. För snabbast möjliga hjälp är det viktigt att du direkt kontaktar rätt person.

Felanmälan

Upptäckta fel på fastigheten skall i första hand rapporteras till vicevärden på 070-600 16 72.  Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

MARK, felanmälan vardagar mellan 7-16
Funktionsfel i lägenheter såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen
Kontakta 021- 475 65 65 eller fel@markarbeten.com

Fastighetsjouren, vardagar 16-07 samt helger
Fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.
Kontakta 021-35 01 00.

Hissar
För felanmälan, kontakta Kone 0771-50 00 00.

Parkeringsöverträdelser
Kontakta Bevakningstjänst/Nokas 021-31 45 60.

Störningsjour

Vid störning från grannar eller liknande, var vänlig kontakta Securitas Larmcentral på 010-470 57 00. Alla störningar journalförs och den som stört riskerar att debiteras utryckningen. Vid akuta händelse som inbrott, misshandel eller dylikt ring 112.

Fastighetsexpeditionen

Till Fastighetsexpeditionen vänder du dig om du behöver hjälp med något som berör lägenheten, tvättstugor, hyra av garage, parkeringsplats med motorvärmaruttag, nycklar, gemensamma lokaler etc.

Läs mer om Fastighetsexpeditionen

Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

Se vilka som sitter i styrelsen samt deras kontaktuppgifter

MARK-portalen

MARK-portalen innehåller viktiga kontaktuppgifter, information om din lägenhet samt ger dig tillgång till dokument. Inloggningsinformation hittar du på den avgifts- eller hyresavi som kommer från MARK.

Logga in på MARK-portalen

Hemsidan

Har du några förslag på förändringar eller tips på nyheter så kontakta vår webbansvarige.