Hobbyrum

Ett hobbyrum finns i markplanet i uppgång Rekylgatan 1. Där finns bland annat tillgång till:

 • Kombinationssåg
 • Bandslip
 • Planhyvel
 • Svarv
 • Bandsåg

Hyran är 20 kr för en dag, 40 kr för en helg (lördag-söndag) och 100 kr för en hel vecka. Kontakta fastighetsexpeditionen för att hyra hobbyrummet och få en nyckel.

Förhållningsregler för hobbyrummet

 • Hobbyrummet får endast användas av personer som har fyllt 18 år och hobbyrummets maskiner används på egen risk.
 • Var och en ansvarar själv för att lära sig hur maskinerna fungerar utifrån funktionsbeskrivningar som finns i skåpets övre lådor.
 • Hobbyrummets maskiner är enbart till för att bearbeta trä.
 • Bullrande maskiner ska inte användas före kl 09.00 eller efter kl 20.00
 • Använd spånsugen i så stor utsträckning som möjligt för att undvika onödigt dammade.
 • Anslut spånsugen till ett vägguttag på motsatt sida av rummet än där arbetsmaskinen är ansluten, för att fördela elförbrukningen och därmed undvika att en säkring löser ut.
 • Vid målning, ska golv eller bänk täckas med tidningspapper för att undvika färgspill på dessa
 • Om man av någon anledning måste använda färger med andra lösningsmedel än vatten, så får dessa lösningsmedel eller färger absolut inte hällas i utslagsbacken, utan ska hällas i plasdunken, som är märkt med ”Lösningsmedel”. Använd tratten för att undvika spill.
 • Efter användning av hobbyrummet ska golvet sopas rent och om mycket dammande verksamhet har förekommit, så ska golvet också våttorkas.