Entrédörrar

Entrédörrarna är alltid låsta, och har lås som öppnas med hjälp av en speciell kodbricka, som hålls upp framför knappsatsen till portkoden. Om kodbrickan förloras, anmäl detta så snart som möjligt till vicevärden så att brickan kan spärras via datorn och därmed ovälkomna besökare hindras att komma in i huset.

Extra kodbrickor finns att köpa på fastighetsexpeditionen. Det går även att köpa en fjärrkontroll för att öppna entrédörrarna (inifrån/utifrån), pris ca 450 kr.

 

  • Använd knapparna under pil upp/ned (grön markering) för att söka upp namnet, ring sen upp med knappen under telefon-ikonen (röd markering).
  • När lägenhetsinnehavaren svarar i telefonen kan denne då samtala med personen utanför porten.
  • Genom att trycka ned tangent nr 5 på telefonen, öppnar lägenhetsinnehavaren porten för sin besökare.