Balkonger

Balkongen är både en trivselvrå och en del av husets fasad.

Uppsättning av anordningar såsom markiser, luftvärmepumpar, belysningsarmaturer och parabolantenner måste först godkännas av styrelsen.

Om man vill sätta upp en parabolantenn så ska denna enbart monteras på balkongen och på ett sådant sätt att den inte sticker upp ovanför balkongräcket.

Sätt gärna upp blomlådor men på insidan av balkongräcket, detta på grund av säkerhetsskäl.

Belysningsarmaturer, julgransbelysningar eller elapparater ska vara skyddsjordade och anslutna till jordat uttag.

Skakning och piskning av kläder eller andra textilier är inte tillåten från fönster eller balkong.

Vi vill heller inte att du matar fåglar eller ekorrar från din balkong eller i närheten av husen.

Med tanke på brandsäkerheten är inte grillning med kol/gasolgrill tillåtet eller att på annat sätt ha öppen eldhärd på balkongerna.

 

Inglasning av balkong

OBS! Samtliga balkonger i föreningen kommer att glasas in (på föreningens bekostnad) enligt stämmobeslut, vilket väntas vara helt klart till slutet av 2019, följ fortlöpande information under Aktuell information.

Det finns bygglov för inglasning av balkonger.

Skjutbara eller på annat sätt öppningsbara glaspartier i balkonginglasningar förses med säkerhetsbeslag, spärrannordning eller annan anordning som begränsar risken för att barn kan falla ut.

Åtgärder ska vidtas så att brand och brandgas inte kan spridas till intilliggande balkong/balkonger.

Brandskyddskraven i kapitel 5 i Boverkets byggregler beaktas, Innebär bland annat att vid inglasning skall avskiljning från intill- och ovanliggande sådanna utrymmen införas i brandteknisk klass E30.