Internet & TV

Föreningens fastigheter har centralantenn, kabel-TV och bredband, med uttag i varje lägenhet. Fel anslutning till uttag kan innebära störningar i såväl den egna som grannens utrustningar. Därför är det viktigt att rätt kablar installeras.

Bredband

Samtliga lägenheter och lokaler är anslutna till stadsnätet i Västerås. Stadsnätet drivs av Fibra som är ett delägt dotterbolag till Mälarenergi. Mer information, priser och beställningsfunktion finns på fibra.se

Kabel-TV

Föreningen har analog och digital TV via Com Hem. I avgiften till föreningen ingår paketet 8 favoriter där lägenhetsinnehavaren själv får välja sina kanaler utifrån ett visst kanalutbud. Digitalbox ingår i abonnemanget, saknas detta i lägenheter så kontakta Com Hem för att rekvirera en ny digitalbox. För att undvika störningar på TV-signalen så använd antennkablar av klass A.

TV via stadsnätet

Via Stadsnät kan du välja på fler olika leverantörer och TV-kanaler.
Läs mer om TV via stadsnätet