Informationsblad för november 2018

Nya medlemmar
Vi välkomnar 14 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 11 augusti 2018 t.o.m. 31 oktober 2018!

Bredbandsrouter från ComHem
Styrelsen vill meddela om en rättelse angående den bredbandsrouter som erhålls från ComHem vid nyttjande av föreningens gruppavtal:
– Routern tillhör bostadsrätten (dvs inte medlemmen) och ska efterlämnas till nästa köpare av lägenheten.

Kontaktande av fastighetsjouren
Vicevärden omber boende att först ta kontakt med vicevärd/fastighetsskötare när problem uppstår, fastighetsjouren skall endast kontaktas när problemet är av akut natur och ingen på fastighetskontoret går att nå. Vid tillkallande av fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

Ljudnivån i våra fastigheter

Vi bor i mycket lyhörda fastigheter och det är därför viktigt att vi alla boende visar hänsyn till våra grannar alla tider på dygnet. Tänk på att inte vara onödigt högljudda, spela musik- eller ha TV på hög volym.

Odlingslotter
Styrelsen funderar på att anlägga några odlingslotter på den plana ytan bakom R10 ned mot hundgården. Du som är intresserad av en odlingslott kan anmäla detta på enklaste sätt till områdeskontoret R6 senast 2018-11-30.

Utbyte av garageportar
Samtliga portar i de gamla garagen kommer att bytas ut under slutet av 2018. Detta gäller inte de garage som redan fått nya portar under 2017/2018.

Återvinning och avfall
För såväl nyinflyttade samt andra medlemmar i föreningen vill styrelsen påminna om att komposterbart hushållsavfall, restavfall och tidningar kastas i Molok-enheterna. Nya kompostpåsar finns att hämta i tvättstugorna. Behållare för glas, pappersförpackningar, plast, metall samt tidningar finns placerade vid parkeringen mot ICA Supermarket Haga. Grovsopor ska transporteras till återvinningsstationerna genom den boendes egen försorg.