Föreningslokalen stängs p.g.a. den tillfälliga pandemilagen

P.g.a. den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft 2021-01-10, som ska hindra smittspridningen av covid-19, har Styrelsen beslutat att fr.o.m. detta datum stänga föreningens föreningslokal tills vidare. Information delges senare när lokalen åter blir tillgängligt för bokning.