Styrelsen

Styrelsen består av föreningsmedlemmar och har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer även avgifter för garage, bilplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna ge full täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi och planerar för bl.a. dess fastigheters framtida åtgärder & underhåll. Styrelsens protokoll är inte offentliga beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

För att komma i kontakt med styrelsen kan du kontakta enskild ledamot/suppleant enligt informationen nedan, skicka ett mail till styrelsen@rekylen.se, lämna in ett brev till områdeskontoret eller använda kontaktformuläret nederst på sidan.

Peter Eriksson : Ordförande

Peter Eriksson

Ordförande

PeterEriksson1988@pm.me
0730570834
Per-Olov Pettersson : Vice ordförande

Per-Olov Pettersson

Vice ordförande

po.pettersson1950@outlook.com
0721872200
Inger Lövstrand : Sekreterare

Inger Lövstrand

Sekreterare

inger@lovstrand.se
0705184663
Anders G Carlsson : Ledamot

Anders G Carlsson

Ledamot

anders.g.carlsson@outlook.com
0702535403
Lena Gångare : Ledamot

Lena Gångare

Ledamot

lena.e.gangare@se.abb.com
0706538431
Pernilla Vestling : Ledamot

Pernilla Vestling

Ledamot

pernillarekylen@hotmail.com
0704800979
Maria Blom : Suppleant

Maria Blom

Suppleant

blom185@bredband2.com
0702814417
Arnt Eriksen : Suppleant

Arnt Eriksen

Suppleant

arnteriksen58@gmail.com
0703399257
Rasmus Pettersson : Suppleant

Rasmus Pettersson

Suppleant

rasmus.asarna@gmail.com
0737846767

Den information som anges i formuläret kommer skickas till styrelsen@rekylen.se.