Stadgar

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse.

De nuvarande stadgarna för BRF Rekylen i Västerås (2017-02-21) går att ladda ner här.

En bostadsrättsförenings stadgar kan inte motsäga en tvingande lagtext, ex. gällande tillämpliga delar av Bostadsrättslagen samt Lagen om ekonomiska föreningar. Mer information om lagar och förordningar för bostadsrättsföreningar finns hos Bolagsverket.