Bastu

I föreningen finns tillgång till en bastu som ligger på markplanet i Rekylgatan 29 (i låghuset). Kontakta områdeskontoret för att få åtkomst till bastun (medför en engångskostnad på 300 kr).

Dörren till bastun är alltid låst. Du måste ha en bokad tid för att komma in, lås upp med samma passerbricka som till entrédörren, brickläsare sitter på sidan av dörren. Tid bokas på pekskärmen som finns utanför bastun.

Du kan även boka tid via följande länk: http://rekylen.lascenter.se/.
Användardnamn: Siffror mellan A-S på din nyckelbricka, användarnamn enligt exempel nedan är: 12345678
Lösenord: 1111

Låsbricka; A12345678S

Viktig information gällande ventilationen
Ventilationen startas manuell via ett tidur innanför dörren till lokalen. Ventilation ska alltid startas innan ni börjar duscha och basta. Läs instruktionerna som finns i lokalen för mer information.