Valberedning

Valberedningen främsta arbetsuppgift är att ge förslag på ledamöter/suppleanter för årsstämmans beslutande. Stämman väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod dessa sitter regleras i föreningens stadgar.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen kan du kontakta valberedningen enligt nedan:

Jens Andersson, 0707565222
Solveig Forsell, 0733383930
Björn Enström, 0725226446