Kontakt och felanmälan

Beroende på vilket fel eller ärende som uppstått finns det olika kontaktvägar. För snabbast möjliga hjälp är det viktigt att du direkt kontaktar rätt person.

Felanmälan

Upptäckta fel på fastigheten skall i första hand rapporteras till vicevärden på 070-416 06 44.  Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

MARK, felanmälan vardagar mellan 7-16
Vid funktionsfel i lägenheter såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen, kontakta MARK på 021- 475 65 65 eller använd mailadressen/formuläret på MARKs hemsida.

Fastighetsjouren, vardagar 16-07 samt helger
Vid fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående, 021-35 01 00. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

Hissar
För felanmälan, kontakta Kone på 0771-50 00 00.

Parkeringsöverträdelser
Kontakta Securitas på 0771-76 70 00.

Störningsjour

Vid störning från grannar (utanför de tillåtna tider som är angivna i trivselreglerna), var vänlig kontakta Securitas Larmcentral på 010-470 57 00. Ta reda på vem (vilken lgh) som stör innan du kontaktar Securitas. Alla störningar journalförs och den som har stört riskerar att debiteras för utryckningen. Om du misstänker att något brott, som exempelvis inbrott eller misshandel, pågår ska du ringa nödnummer 112. Vid icke brådskande fall så kontaktas polisen på telefonnummer 114 14.

Onödiga eller okynnesringningar till störningsjouren ska undvikas och kan leda till att den som ringer och anmäler kan få betala utryckningen.

Vid långvariga störningar från grannar (dvs under flertalet tillfällen) ska du anteckna störningstyp, vem det är som stör, tid/datum och meddela detta till styrelsen (via brev/email).

Områdeskontoret

Till områdeskontoret vänder du dig om du behöver hjälp med något som berör lägenheten, tvättstugor, hyra av garage, parkeringsplats med motorvärmaruttag, nycklar, gemensamma lokaler etc.

Läs mer om områdeskontoret

Boendeportalen

Boendeportalen innehåller information om din lägenhet samt ger dig tillgång till avgiftsavier. Du loggar in med BankID på länken nedan (står även på avgiftsavierna).

Logga in på boendeportalen

Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

Se vilka som sitter i styrelsen samt deras kontaktuppgifter

Valberedning

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.

Se vilka som sitter i valberedningen samt deras kontaktuppgifter

Hemsidan

Har du några förslag på förändringar eller tips på nyheter så kontakta vår webbansvarige.