Informationsblad för januari 2024

Skräp i förrådsgångar och gemensamma utrymmen, saker “ges bort” i entréer

I tidigare utförd brandskyddsgenomgång av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i en del trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna och inte blockera dessa utrymmen. Vid en brand kanske du inte kommer ut den vägen, eller så väljer rökdykarna att inte fortsätta för att vägen är blockerad av bråte. Nyligen har någon ex. ställt upp en soffa i vindsgången i R4 – den ska fraktas bort av den boende, alt. ställas in i dennes förråd/lgh.

Vicevärden tar varje vecka bort diverse avlämnade saker från dessa utrymmen och kör till återbruket eftersom vissa boende inte gör detta själva, men det tar dels tid från vicevärdens andra uppdrag och framöver riskerar det även att kosta föreningen en hel del – återbruken tar nu betalt ca 400 kr för varje besök som en företagsbil gör där.

Det är egentligen inte tillåtet att ställa ner saker “att ge bort” i entréer (p.g.a. brandreglerna), men om ni gör det: skriv en lapp att ni ger bort sakerna och rensa sen bort det som ingen ville ha åtminstone (senast dagen efter).

Inbrott i garage

Under 2023 var det tyvärr flera inbrott och inbrottsförsök i bilgarage på området – tillse att du låser ditt garage ordentligt när du lämnar det.