Informationsblad för juni 2024

Agera i tid vid stopp i avlopp

Om en boende märker att vattnet börjar rinna undan dåligt i köks-/badrumsavloppet (och vattenlås/dylikt redan har kontrollerats/rensats av den boende), så ska i första hand felanmälan på MARK kontaktas under dagtid på vardagar. Då kommer en fastighetsskötare försöka lösa stoppet under ordinarie arbetstid och det kostar oftast inget extra för föreningen.

Om fastighetsjouren kontaktas under kvällstid el. helg så brukar kostnaden för föreningen istället bli ca 4000-5000 kronor. Detta gäller även andra typer av ärenden där fastighetsjouren kontaktas – om ärendet kan vänta eller planeras in i förväg så ska en vanlig felanmälan göras.

Blockerande av vinds-/källarutrymmen och trapphus

Det förekommer rätt frekvent i vissa hus att det står brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar eller gamla soffor) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen. Detta strider inte bara mot brandskyddsreglerna utan även mot trivselregler samt försvårar städning av våra gemensamma utrymmen. När föreningen tvingas frakta bort skräpet kostar det 400 kr i avgift för besöket på ÅVC, och fastighetsskötaren får mindre tid till annat viktigt.

Elsparkcyklar bör inte förvaras i cykelrummen, p.g.a. brandrisken, utan istället i lgh där den boende kan övervaka dem.

Ändring av rutiner kring bokning av tvättpass, bastun


Tyvärr missbrukas tvättstugornas bokningssystem av flera boende genom att många tider bokas upp men sen inte används eller inte avbokas i tid. Det resulterar i en brist på lediga tvättpass i flera av husen. När en tvättstuga renoveras och boende måste samsas om kvarvarande tvättstugor så är detta ett ännu större problem.

Eftersom detta har visat sig som ett så pass stort problem där många boende hört av sig till vicevärd samt Styrelsen, så har Styrelsen beslutat att reducera antalet bokningsbara tvättpass, från dagens 4 st, till 2 st. När ett tvättpass är genomfört frigörs det likt idag möjlighet att boka in nästa pass, dvs. ingen förändring där. Förhoppningsvis leder detta till att bokningar görs mer eftertänksamt. Ändringen genomförs den 1a augusti, i samband med ändringen kommer troligen alla inbokade pass försvinna, och den boende måste boka om dem.

Eftersom även bastun under vissa perioder är väldigt uppbokad kommer samma ändring att göras även där, från dagens 4 st. aktiva pass till att man bara kan ha 2 st. pass inbokat.