Motioner till årsstämman 2021

Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna vara inlämnade senast 2021-01-31. Motioner inlämnas i brevinkastet till Områdeskontoret vid Rekylgatan 6. Datum för årsstämman kommer meddelas senare p.g.a rådande pandemi.