Informationsblad för juni 2022

Årsstämman

Onsdagen den 18e maj 2022 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2021 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

 • Ordförande – Peter Eriksson (R7)
 • Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
 • Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
 • Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
 • Ledamot – Lena Gångare (R10)
 • Ledamot – Henrik Larsson (R35)
 • Suppleant – Maria Blom (R10)
 • Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Utemöbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna

Det är inte tillåtet att använda ytorna runt våra fastigheter för långtidsförvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Ett antal utemöbler/bord/grillar har ex. länge stått på låghusets baksida; dessa ska tas bort av ägarna som ställt dit dem.

Blomjord på grussatta växter

Släng inte ut gammal blomjord på växter som är planterade med grus ovanpå – det ska vara grus i det översta lagret och MARK måste då ta bort den ditlagda blomjorden.

Gällande renovering av lägenhet

På förekommen anledning uppmanas de som renoverar sina lägenheter att städa bättre (sopa upp golvet ordentligt) i hissar, trapphus samt övriga allmänna utrymmen när damm/skräp från renoveringen bärs ut.

Felsökning av varmvatten 6/5

P.g.a. felsökning av problem med varmvatten kommer företaget Radiator VVS att behöva tillträde till vissa lägenheter på fredag den 6e maj under tidsspannet kl. 08-16. De påverkade lägenheterna meddelas via informationsutskick i brevlådorna.

Vid frågor ang. arbetet så kan Radiator VVS kontaktas på tfn. 0765 18 80 60.

Informationsblad för april 2022

Årsstämman 2022

Årsstämman kommer äga rum onsdag den 18e maj, kl. 19:00 i matsalen till grundskolan Äventyret (Slagfjädergatan). En kallelse kommer gå ut till alla boende som ska skrivas på och lämnas in enligt instruktionerna.

Nytt telefonnummer till vicevärden / fastighetsskötares arbetstider

Styrelsen ber de boende att respektera vicevärds/fastighetsskötares arbetstider vid rapportering av ärenden samt ex. bokning av övernattningslgh/föreningslokalen. Telefontid på vardagar är mellan kl. 7-16, generell expeditionstid är tisdagar kl. 17-18 på Områdeskontoret.

Vicevärdens telefonnummer kommer att bytas till: 070 416 06 44. Det gamla numret kommer samtidigt att vara kvar under en övergångsperiod så alla boende får en möjlighet att bli informerade om denna förändring.

Synpunkter från brandskyddsgenomgång

I den nyligen utförda brandskyddsgenomgången av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen. Ni kan ex. söka upp MSBs video på Youtube ang. brand i barnvagnar och notera hur snabbt ett brandförlopp kan ske, och hur mycket giftig rök som kan bildas i ett trapphus.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna, MARK kommer att gå igenom lokalerna och ta bort det bråte som hindrar framkomst och/eller är brandfarligt.

Ang. inbetalning av månadsavgiften

Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Vissa månader är det stora summor som ej betalas in i tid – en försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt merjobb för föreningen och MARK).

Skyddsrum

Det har efterfrågats information om föreningens skyddsrum, information finns nu på denna sida.

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. De har bl.a. förstärkta dörrar och väggar och speciell ventilation med luftsluss. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler – men de ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras, vilket bland annat görs genom tillsynskontroller. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet.

Det finns 9 st. skyddsrum på Rekylgatan:

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com)

 • Rekylgatan 2
 • Rekylgatan 4
 • Rekylgatan 5
 • Rekylgatan 6
 • Rekylgatan 10
 • Rekylgatan 11
 • Rekylgatan 14
 • Rekylgatan 23
 • Rekylgatan 33

Informationsblad för januari 2022

Motioner till årsstämman 2022
Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna vara inlämnade senast den 31a januari. Motioner lämnas i brevinkastet till Områdeskontoret på Rekylgatan 6. Tid för årsstämman meddelas senare.

Störningsjouren
Vid störning från grannar (se angivna tider i trivselreglerna), så ska Securitas Larmcentral kontaktas på 010-470 57 00. Styrelsen påminner om att kontaktande av störningsjouren medför att en kostnad i storleksordning 3 300 kr faktureras antingen till den störande parten, eller till föreningen om ingen sådan part kan påfinnas.

Onödiga- eller okynnesringningar ska undvikas och kan leda till att den som ringer och anmäler istället kan få betala utryckningen (ex. om störningsjouren rings ut under dagtid). Ex. att en granne renoverar under dagtid i flera veckor är inte skäl till kontaktande av störningsjouren. Vet du inte exakt vilken lgh som stör så kommer troligen inte störningsjouren heller kunna höra det. Om ingen störning kan konstateras till en specifik lgh så får istället föreningen betala denna kostnad.

Fastighetsjouren
Fastighetsjouren (021-35 01 00) ska endast kontaktas under vardagar 16-07 samt helger, när vicevärd samt MARKs felanmälan ej går att kontakta. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet. Jouren debiterar föreningen i storleksordning 3 800 kr för ett anmält ärende under kväll/helg. Många av de ärenden som jouranmäls hade kunnat felanmälas till MARK dagen efter istället. 

Matning av djur
Vi ber alla att inte ställa ut mat runt fastigheterna – oavsett om det är till fåglar, harar, möss eller råttor! Även upphängda talgbollar kan dra till sig råttor när maten ramlar ner på marken.

Vicevärd, områdeskontor, flaggning

Vicevärd
Jerry Nilsson arbetade idag (14e oktober) sin sista dag som vicevärd i föreningen, Styrelsen vill rikta ett stort tack till Jerry för allt han hjälpt föreningens medlemmar med under de många år han varit i denna tjänst!

Att överta vicevärdstjänsten blir Reinaldo Delgado, som även jobbar som fastighetsskötare via vår fastighetsförvaltare MARK sedan en tid tillbaka. Vicevärdens telefonnummer är detsamma som tidigare: 070-600 16 72.

Områdeskontor
Områdeskontorets öppettider på tisdagar är fr.o.m. v42 (19e oktober) ändrat till 1700-1800. Kontaktuppgifter för felanmälan under övriga tider är enligt nedan:

 • Vicevärdsnumret (070-600 16 72) är tillgängligt under dagtid på vardagar.
 • Gäller det felanmälan i lägenheter (såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen) så kontaktas MARKs felanmälan på 021- 475 65 65 (vardagar mellan 07-16).
 • Vid fel under vardagar 16-07 samt helger som måste åtgärdas omgående, kontaktas fastighetsjouren på 021-35 01 00. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.
 • För felanmälan av hissar kontaktas Kone på 0771-50 00 00.
 • För parkeringsöverträdelser kontaktas Securitas på 0771-76 70 00.
 • Vid störning från grannar eller liknande kontaktas Securitas Larmcentral på 010-470 57 00. Alla störningar journalförs och den som stört riskerar att debiteras för utryckningen. Vid akuta händelse såsom inbrott, misshandel eller dylikt ska SOS Alarm (112) kontaktas.

Flaggning
Vår nya vicevärd bor inte i föreningen, så vi efterlyser någon frivillig som vill  åta sig att flagga vid flaggdagar, antingen helt eller endast under vissa av dagarna. Den som är intresserad kan höra av sig till styrelsen (kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida).

Byte av värmeventiler, R6

Företaget Radiator VVS kommer byta värmeventiler i källaren till R6 måndagen den 4e oktober. Därefter kommer luftning ske av radiatorerna i lägenheterna mellan tisdag 5e oktober till onsdag 6e oktober.

Arbetet kommer pågå mellan kl. 07-16. Vill ni inte att någon går in när ni inte är hemma (ex. p.g.a. husdjur) så kontakta:

Andreas, Radiator VVS – 076-518 80 60

Utskick kommer även göras i brevlådorna till de berörda.

Informationsblad för juli 2021

Nya medlemmar

Vi välkomnar 19 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a april 2021 t.o.m. 2a juli 2021!

Årsstämman

Måndagen den 21a juni 2021 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2020 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)

Vice Ordförande – Peter Eriksson (R7)

Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)

Ledamot – Anders G Carlsson (R10)

Ledamot – Lena Gångare (R10)

Ledamot – Henrik Larsson (R35)

Suppleant – Maria Blom (R10)

Suppleant – Edite Mostardinho (R27)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Städning av tvättstugor

På förekommen anledning påminner Styrelsen om de skötselregler som gäller för tvättstugorna, bl.a. ska torktumlare & tvättmaskiner tömmas från ludd/skräp/djurhår och städning i övrigt utföras enligt anslag på informationstavlor. Om inte städningen utförs ordentligt måste föreningen ta in mer städning från ett externt bolag, vilket kommer bli kostsamt.

Gym, bastu, föreningslokal öppnar upp igen

Föreningens lokaler (gym, bastu, föreningslokalen) är nu (fr.o.m. 1a juli) åter öppnade för nyttjande. Bastun fick under hösten 2020 nytt aggregat samt trälavar, om du inte har tillgång till bastun så kontakta Områdeskontoret för programmering av din nyckelbricka.

Bollspel nära husen

Undvik att spela fotboll/andra bollsporter alldeles intill fastigheterna då en felsparkad boll lätt kan träffa en ruta, buskage kan trampas ner osv. Det finns bra gräs- samt grusplaner för detta ex. nere vid parken istället.