Vicevärd, områdeskontor, flaggning

Vicevärd
Jerry Nilsson arbetade idag (14e oktober) sin sista dag som vicevärd i föreningen, Styrelsen vill rikta ett stort tack till Jerry för allt han hjälpt föreningens medlemmar med under de många år han varit i denna tjänst!

Att överta vicevärdstjänsten blir Reinaldo Delgado, som även jobbar som fastighetsskötare via vår fastighetsförvaltare MARK sedan en tid tillbaka. Vicevärdens telefonnummer är detsamma som tidigare: 070-600 16 72.

Områdeskontor
Områdeskontorets öppettider på tisdagar är fr.o.m. v42 (19e oktober) ändrat till 1700-1800. Kontaktuppgifter för felanmälan under övriga tider är enligt nedan:

  • Vicevärdsnumret (070-600 16 72) är tillgängligt under dagtid på vardagar.
  • Gäller det felanmälan i lägenheter (såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen) så kontaktas MARKs felanmälan på 021- 475 65 65 (vardagar mellan 07-16).
  • Vid fel under vardagar 16-07 samt helger som måste åtgärdas omgående, kontaktas fastighetsjouren på 021-35 01 00. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.
  • För felanmälan av hissar kontaktas Kone på 0771-50 00 00.
  • För parkeringsöverträdelser kontaktas Securitas på 0771-76 70 00.
  • Vid störning från grannar eller liknande kontaktas Securitas Larmcentral på 010-470 57 00. Alla störningar journalförs och den som stört riskerar att debiteras för utryckningen. Vid akuta händelse såsom inbrott, misshandel eller dylikt ska SOS Alarm (112) kontaktas.

Flaggning
Vår nya vicevärd bor inte i föreningen, så vi efterlyser någon frivillig som vill  åta sig att flagga vid flaggdagar, antingen helt eller endast under vissa av dagarna. Den som är intresserad kan höra av sig till styrelsen (kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida).

Byte av värmeventiler, R6

Företaget Radiator VVS kommer byta värmeventiler i källaren till R6 måndagen den 4e oktober. Därefter kommer luftning ske av radiatorerna i lägenheterna mellan tisdag 5e oktober till onsdag 6e oktober.

Arbetet kommer pågå mellan kl. 07-16. Vill ni inte att någon går in när ni inte är hemma (ex. p.g.a. husdjur) så kontakta:

Andreas, Radiator VVS – 076-518 80 60

Utskick kommer även göras i brevlådorna till de berörda.

Informationsblad för juli 2021

Nya medlemmar

Vi välkomnar 19 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a april 2021 t.o.m. 2a juli 2021!

Årsstämman

Måndagen den 21a juni 2021 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2020 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)

Vice Ordförande – Peter Eriksson (R7)

Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)

Ledamot – Anders G Carlsson (R10)

Ledamot – Lena Gångare (R10)

Ledamot – Henrik Larsson (R35)

Suppleant – Maria Blom (R10)

Suppleant – Edite Mostardinho (R27)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Städning av tvättstugor

På förekommen anledning påminner Styrelsen om de skötselregler som gäller för tvättstugorna, bl.a. ska torktumlare & tvättmaskiner tömmas från ludd/skräp/djurhår och städning i övrigt utföras enligt anslag på informationstavlor. Om inte städningen utförs ordentligt måste föreningen ta in mer städning från ett externt bolag, vilket kommer bli kostsamt.

Gym, bastu, föreningslokal öppnar upp igen

Föreningens lokaler (gym, bastu, föreningslokalen) är nu (fr.o.m. 1a juli) åter öppnade för nyttjande. Bastun fick under hösten 2020 nytt aggregat samt trälavar, om du inte har tillgång till bastun så kontakta Områdeskontoret för programmering av din nyckelbricka.

Bollspel nära husen

Undvik att spela fotboll/andra bollsporter alldeles intill fastigheterna då en felsparkad boll lätt kan träffa en ruta, buskage kan trampas ner osv. Det finns bra gräs- samt grusplaner för detta ex. nere vid parken istället.

Parkeringsbevakning – nytt företag

Fr.o.m. idag den 31a maj tar Securitas över bevakningen över föreningens förhyrda parkeringsplatser samt gästparkeringar.

Vid felparkerade fordon, ring: 0771-76 70 00

Ny områdeskod för Easypark (gästparkeringar): 61421
Gästparkeringspriset är 4 kr/tim.

Det är tillåtet att parkera i anslutning till våra portar för i/urlastning max 10 minuter. Tänk på att ställa bilen så att den inte är i vägen för utryckningsfordon. För större transporter t.ex. vid flyttning meddelar ni Securitas på 0771-76 70 00 så får ni parkera den tid ni behöver.

Fett och olja i avloppet

Mälarenergi informerar ang. fett och olja i avloppet

Olja, smör och andra smälta fetter stelnar när det kommer ner i avloppet, vilket leder till stopp. Om du istället samlar upp fettet i en flaska och lämnar den till återbruket, så kan VafabMiljö använda det för att tillverka biogas.

Flytande fett, som matolja, frityrolja och marinad, kan hällas i en PET- eller annan plastflaska när den har svalnat. Flaskan kan du sedan lämna till återbruket. Stelnat fett torkas enklast upp med papper och kastas i kompostpåsen.

”Miljötratten” gör det lättare att hälla fettet i en flaska. Det enda du behöver göra är att skruva fast den i flaskan och hälla över fettet.

Miljötratten går att hämta till enskilda hushåll hos MälarEnergi på Gasverksgatan 7

https://www.malarenergi.se/kunskapsbanken/vatten-och-avlopp/fett-och-olja-i-avloppet/

https://www.malarenergi.se/globalassets/dokument/va/fett_i_avlopp.pdf

Informationsblad för april 2021

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a januari 2021 t.o.m. 21a april 2021!

Fastighetsjouren
Vid fel under kvällar (16-07) och helger, som måste åtgärdas omgående gäller tfn 021-35 01 00 till Fastighetsjouren. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckningen debiteras den boende som beordrat arbetet. Märker du ex. att vattnet i diskhon har börjat rinna undan långsamt den senaste tiden (troligt stopp i avloppsstammen), så gör då en felanmälan till MARK (021-475 65 65) i god tid så inte Fastighetsjouren måste kontaktas i onödan.

Coronaviruset & föreningens lokaler
Föreningens allmänna lokaler (gym, bastu, föreningslokalen) kommer vara fortsatt stängda till dess att förändrade direktiv kommer från FHM/myndigheterna angående förhållningssätt m.a.p. coronaviruset/pandemin. Styrelsen har full förståelse för att boende vill använda gym & bastu, men ser dessa restriktioner som nödvändiga för att hjälpa till i begränsningen av coronavirusets spridning.

Renoveringar av lägenheter
Det är många som renoverar sina lgh i dessa tider och därav påminner Styrelsen:
Enligt Allmänna Ordnings- och Trivselregler för boende i Brf Rekylen i Västerås angående Oljud får bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (Rivning, borrning, slipning o dylikt) endast ske under följande tider:
– Vardagar mellan kl. 08-18
– Dag före Helgdag samt Helgdagar mellan kl. 09-18

Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar- och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete enligt ovan ske. Styrelsen påminner även om att godkännande krävs före arbeten med kök/badrum får påbörjas (regleras i föreningens stadgar §38 och §48). Blanketter för dessa typer av arbeten finns här.

Informationsblad för januari 2021

Nya medlemmar
Vi välkomnar 7 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 19e november 2020 t.o.m. 21a januari 2021!

Administrativ avgift för andrahandsuthyrningar
Fr.o.m. 1 januari 2021 började en administrativ avgift tas ut för varje månad som en lägenhet är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt stadgetexten nedan:

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Årets prisbasbelopp är 47 600 kr och avgiften motsvarar då 400 kr/månad. Denna avgift kommer att justeras efter varje års nya prisbasbelopp.
Läs mer om andrahandsuthyrningar på denna sida.

Föreningslokalen är stängd tills vidare
P.g.a. den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft 2021-01-10, som ska hindra smittspridningen av covid-19, beslutade Styrelsen att stänga föreningslokalen tills vidare. Information delges senare när lokalen åter blir tillgängligt för bokning. Gymmet och bastun är fortsatt stängda tills vidare.

Ang. inbetalning av månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt merjobb för föreningen och MARK).

Lägenhetsnummer vid kontakt med Områdeskontoret
Vid kontakt med Områdeskontoret så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror, ex. #123), inte Lantmäteriets nummer (vilket är 4 siffror och börjar på minst 1000; ex. 1106). Lämna även kontaktuppgifter (lämpligaste telefonnummer där ni kan nås vid frågor).

Tillse att branddörrar stängs igen
Det förekommer att branddörrar (ståldörrarna) ställs upp med kilar, hopvikta tidningar eller dylikt och därefter lämnas öppna. När du är klar med ditt tillfälliga arbete (ex. flytt av materiel mellan rum) så tillse att branddörrarna sedan helt stängs igen och inget blockerar gångarna, för att vidhålla god brandsäkerhet och fria utrymningsvägar i fastigheterna.