Fasadrengöring låghuset v25

Måndag den 17e juni kommer fasadrengöring ske på låghusets kortsidor och baksida. Se till så fönster et c är stängda under arbetets gång kl. 07–16 måndag-fredag.

Fasadtvätten beräknas ta ca 5–7 arbetsdagar beroende på väder et c.

Fönsterputsning utförs efter avslutad rengöring av låghuset.

En avisering för höghusen kommer när arbetsstarten där närmar sig.

Att tänka på inför fasadrengöringen
– Se till att markiser et c är indragna. Eventuellt slå av strömmen till automatiska markiser.
– Håll fönster et c stängda under arbetstiden.
– Parkera inga bilar förutom på avsedda parkeringsytor.

Mer information finns i de anslag som sitter på låghusets entréportar, samt som kommer lämnas ut till boendes brevlådor.