Återvinning och avfall

Komposterbart hushållsavfall, restavfall och tidningar kastas i de Molok-enheter som är placerade utanför varje höghus och på tre platser utanför låghuset. Nya kompostpåsar finns att hämta i tvättstugorna.

Två behållare för glas; färgat respektive ofärgat, och behållare för pappersförpackningar, plast, metall samt tidningar finns placerade vid parkeringen mot ICA Supermarket Haga.

Grovsopor ska transporteras till återvinningsstationerna genom den boendes egen försorg.

Röda insamlingslådor för batterier ”batteriboxar” finns uppsatta vid varje Molok- enhet.