Informationsblad för maj 2024

Årsstämman 2024, ny styrelsesammansättning

2024-05-14 hölls det årsstämma för Brf Rekylen. Länk till stämmoprotokollet och årsredovisningen kommer att läggas upp på föreningens webbplats när protokollet justerats och signerats.

Den nya styrelsesammansättningen är enligt nedan, kontaktuppgifter till styrelsen kommer att läggas upp på föreningens webbplats. Styrelsens mailadress är som tidigare: Styrelsen@Rekylen.se

Ordförande – Peter Eriksson (R7)
Vice ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Pernilla Vestling (R21A)
Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
Ledamot – Lena Gångare (R10)
Suppleant – Maria Blom (R10)
Suppleant – Arnt Eriksen (R14)
Suppleant – Rasmus Pettersson (R6)

Kommande Vattenrörsprojekt

På årsstämman visades en presentation om Vattenrörsprojektet (byte av tappvatten-, värmerör samt radiatorer). Presentationsmaterialet samt ett uttalande från föreningsvald revisor finns att läsa under “Nyheter” på den nya boendeportalen (phmdigital.se). Länk till nya boendeportalen finns även på föreningens webbplats samt på de nya avgiftsavierna.

MARK bjuder på grillkorv & fika onsdag 29/5 kl. 17 vid grillplatsen R35

Höjd internethastighet fr.o.m. 2024-09-01

Styrelsen har förhandlat fram höjd internethastighet från föreningens TV/bredbandsleverantör Tele2 – från den 1a september kommer grundhastigheten höjas till 500/50 Mbit/s. Som idag så dras ett rabatterat belopp av om man vill gå upp i ännu högre hastighet. TV-utbudet kvarstår motsvarande som idag. Information skickas ut via Tele2 under sommaren ifall boende måste göra något särskilt för att aktivera tjänsten. Föreningen betalar framöver samma priser för dessa tjänster, dock med ändringen att justering enligt tjänsteprisindex kommer att göras årligen.

Undvik att parkera framför andras garageportar (ex. vid låghuset)

Det är svårt för boende att köra ut sina bilar när andra parkerar för nära garageporten.

Inbetalning av föreningsavgiften

MARK bytte tidigare under året ekonomisystem, vilket påverkade utskick av avgiftsavier. Utskicken bör dock numera gå till rätt adresser och alla boende måste tillse att de betalar in sina avgifter i tid (senast enligt förfallodatumet). Det är avgifterna som bekostar föreningens utgifter så det är viktigt att det betalas i tid.

Om någon fortfarande har problem att få sina avgiftsavier till rätt adress så kan avierna även hämtas digitalt via den nya boendeportalen (phmdigital.se). Om någon fortfarande upplever problem kring detta ska ni kontakta MARK på växel-tfn: 021-475 65 00.

Container för grovsopor ställs ut 27-30 maj (v.22)
Uppställningsplatsen blir ungefär i höjd med R25.

Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall. Ej tillåtet material: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik. Försök packa skräpet effektivt och lämna inget utanför containern. I höstas var det mycket luft mellan saker så en del boende lämnade saker utanför containern vilket skapade problem när den skulle hämtas.

Slutligen önskar Styrelsen alla en skön sommar!