Internet & TV

Föreningens fastigheter har centralantenn, kabel-TV och bredband, med uttag i varje lägenhet. Fel anslutning till uttag kan innebära störningar i såväl den egna som grannens utrustningar. Därför är det viktigt att rätt kablar installeras.

Bredband

En kollektivanslutning gäller för föreningen mot bredbandsleverantören Tele2 (tidigare Comhem) sedan 2018-05-01. I avgiften till föreningen ingår en bredbandsanslutning på 100/10 Mbit/s samt kostnadsfri router (denna router tillhör lägenheten och ska efterlämnas till nästa köpare). Läs mer här. Fr.o.m. 2024-09-01 kommer bredbandshastigheten ökas till 500/50 Mbit/s. Samtliga lägenheter och lokaler är dessutom anslutna till stadsnätet i Västerås. Stadsnätet drivs av Fibra som är ett delägt dotterbolag till Mälarenergi. Vill man använda en annan internetleverantör än Tele2 finns mer information, priser och beställningsfunktion på fibra.se

Kabel-TV

Föreningen har analog- samt digital-TV via en kollektivanslutning till Tele2 (tidigare Comhem). Läs mer här. I avgiften till föreningen ingår paketet 8 favoriter där lägenhetsinnehavaren själv får välja sina kanaler utifrån ett visst kanalutbud. Digitalbox ingår i abonnemanget, saknas detta i lägenheter så kontakta Tele2 för att rekvirera en ny digitalbox. För att undvika störningar på TV-signalen så använd antennkablar av klass A.

TV via stadsnätet

Via Stadsnät kan du välja på fler olika leverantörer och TV-kanaler.
Läs mer om TV via stadsnätet