Områdeskontor

Områdeskontoret finns i bottenplan på huset Rekylgatan 6. Områdeskontoret är öppen varje tisdag mellan kl. 17:00 och 18:00 där du kan träffa vår vicevärd.

Hit vänder du dig om du behöver hjälp med något som berör lägenheten, tvättstugor, hyra av garage, parkeringsplats med motorvärmaruttag, nycklar, gemensamma lokaler etc.

På områdeskontoret kan du även hämta papperspåsar att lägga ditt komposterbara köksavfall i. Dessa kompostpåsar finns även utlagda i tvättstugorna.

Här kan du lämna skrivna meddelanden till vicevärd, fastighetsskötarna eller styrelsen.

Vicevärden nås under vardagar/dagtid på tfn 070-416 06 44.

Vid kontakt med Områdeskontoret m.fl. så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror), inte Lantmäteriets nummer. Lägenhetsnumret är unikt för hela området (ex. #123), lantmäteriets nummer är endast unikt inom en byggnad (ex. 1106).

Tjänster från fastighetsskötare

Våra fastighetsskötare kan i mån av tid hjälpa er bostadsrättshavare mot betalning med diverse småsysslor som enligt våra stadgar åligger er själva.

Materialet ersättes med nettokostnad och arbetskostnaden ersättes med 280:- kr /timme, minsta debitering är 30 minuter.