Felsökning av varmvatten 6/5

P.g.a. felsökning av problem med varmvatten kommer företaget Radiator VVS att behöva tillträde till vissa lägenheter på fredag den 6e maj under tidsspannet kl. 08-16. De påverkade lägenheterna meddelas via informationsutskick i brevlådorna.

Vid frågor ang. arbetet så kan Radiator VVS kontaktas på tfn. 0765 18 80 60.