Informationsblad för april 2022

Årsstämman 2022

Årsstämman kommer äga rum onsdag den 18e maj, kl. 19:00 i matsalen till grundskolan Äventyret (Slagfjädergatan). En kallelse kommer gå ut till alla boende som ska skrivas på och lämnas in enligt instruktionerna.

Nytt telefonnummer till vicevärden / fastighetsskötares arbetstider

Styrelsen ber de boende att respektera vicevärds/fastighetsskötares arbetstider vid rapportering av ärenden samt ex. bokning av övernattningslgh/föreningslokalen. Telefontid på vardagar är mellan kl. 7-16, generell expeditionstid är tisdagar kl. 17-18 på Områdeskontoret.

Vicevärdens telefonnummer kommer att bytas till: 070 416 06 44. Det gamla numret kommer samtidigt att vara kvar under en övergångsperiod så alla boende får en möjlighet att bli informerade om denna förändring.

Synpunkter från brandskyddsgenomgång

I den nyligen utförda brandskyddsgenomgången av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen. Ni kan ex. söka upp MSBs video på Youtube ang. brand i barnvagnar och notera hur snabbt ett brandförlopp kan ske, och hur mycket giftig rök som kan bildas i ett trapphus.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna, MARK kommer att gå igenom lokalerna och ta bort det bråte som hindrar framkomst och/eller är brandfarligt.

Ang. inbetalning av månadsavgiften

Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Vissa månader är det stora summor som ej betalas in i tid – en försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt merjobb för föreningen och MARK).