Solceller

I samband med förhandlingen av ett nytt komfortavtal med Mälarenergi hösten 2018 inkluderades bl.a. uppförande av solcellsanläggningar på föreningens hustak. Anläggningen monterades under vintern 2019 och består av ca 630 m² solceller, med en toppeffekt på ca 250 kWp. Anläggningen blev elektriskt färdigställd/inkopplad i mars 2019. Genererad el används för fastigheternas elförbrukning (ej lägenheterna) och hittills har > 70 MWh producerats av solcellerna.

Mer information om anläggningen kan ses via föreningens hemsida. En display har monterats i fönstret till Områdeskontoret där man kan se mer information om anläggningens produktion. Samma informationssida går även att nå via följande länk:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=ab8ef0b2-1a44-4c6d-8989-2fd97568d51d&locale=sv_SE