Informationsblad för augusti 2019

Kontakt och felanmälan
Beroende på vilket fel eller ärende som uppstått för föreningens medlemmar finns det olika kontaktvägar. För snabbast möjliga hjälp är det viktigt att du direkt kontaktar rätt person.

Upptäckta fel på fastigheten skall i första hand rapporteras till vicevärd på tfn 070-600 16 72.  Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

MARK, felanmälan under vardagar 07-16
Vid funktionsfel i lägenheter; såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen, kontakta MARK på tfn 021- 475 65 65 eller använd formuläret på www.markbolagen.se.

Fastighetsjouren, felanmälan under vardagar 16-07 samt på helger
Vid fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående gäller tfn 021-35 01 00. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras den boende som beordrat arbetet.

Hissar
För felanmälan, kontakta Kone på tfn 0771-50 00 00.

Parkeringsöverträdelser
Kontakta Bevakningstjänst/Nokas på tfn 021-31 45 60.

Störningsjour
Vid störning från grannar eller liknande, var vänlig kontakta Securitas Larmcentral på tfn 010-470 57 00. Alla störningar journalförs och den som stört riskerar att debiteras utryckningen. Vid akuta händelse som inbrott, misshandel eller dylikt ring SOS Alarm på tfn 112!


Rökförbud vid föreningens lekplatser
Den 1a juli 2019 kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser och entréer. Detta rökförbud gäller vid föreningens lekplatser, då de räknas som att vara tillgängliga för allmänheten.


Bortskänkning av artiklar i fastigheternas entréer
Det är tillåtet att ställa fram (hela/rena) artiklar för bortskänkning innanför entréerna, dock ska sådana artiklar plockas bort efter 2-3 dagar. Grovsopor ska transporteras till återvinningsstationerna genom den boendes egen försorg, inte lämnas på föreningens område.


Upptrampade stigar på grönytorna
Våra gröna ytor är till för alla boendes trevnad, det är fullt tillåtet att använda dem för picknick, lek eller dylikt. Dock har några boende för vana att dagligen gena samma väg och därigenom skapa upptrampade stigar på ytor/planteringar. Exempelvis har en ”cykelväg” skapats på sidan av trappan vid R1 ner mot Hästhovsgatan. Denna stig kommer att stängas av med betongsuggor el. stenblock så att gräs kan planteras igen. Tänk till hur du använder föreningens ytor då vi alla får vara med att betala ev. reparationskostnader.


Fimpar/skräp slängs från balkonger
Vi påminner om att fimpar/skräp absolut inte får slängas ut från balkonger/fönster p.g.a. brandrisk samt allmän nedskräpning i området!