Parkeringsplatser, garage

Styrelsen påminner om att samtliga parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare (tidigare ”fria p-platser”) räknas som personlig parkering fr.o.m. 2017-12-01. Om någon bil står parkerad på er hyrda plats efter detta datum skall ni kontakta antingen bilägaren eller BevakningsTjänst/Nokas på tel. 021-31 45 60 som tar hand om ärendet. Föreningens vicevärd eller styrelse kan inte hjälpa till i sådana ärenden.

 

Styrelsen påminner även om att garage inte får användas som extra förråd eller som en uppställningsplats för ett avregistrerat fordon eller liknande. Betänk brandrisken om ni behöver lämna föremål tillfälligt i garagen.