Informationsblad för december 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 18 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 14 oktober 2017 t.o.m. 7 december 2017.


Avgiftsjustering
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 2.5 % fr.o.m. 2018-01-01.


Årsstämma 2018
Nästa års föreningsstämma kommer äga rum 2018-04-24. Kallelse samt årsredovisning kommer skickas ut mellan 2–6 veckor före detta datum.


Motioner till årsstämman
För att en motion ska behandlas på årsstämman ska den vara inlämnad till styrelsen (områdeskontoret, R6) senast 2018-01-31.


Papperskorgar
För allas trivsel, tänk på att inte överfylla papperskorgarna utanför föreningens fastigheter. Går inte locket att stänga ordentligt så använd en annan papperskorg.


Övernattningslägenheter
Projekteringsarbetet med ombyggnaden av R8 till övernattningslägenheter har pågått under en längre tid, styrelsen har nu valt ut entreprenör för ombyggnaden. Bygget kommer påbörjas efter årsskiftet och lägenheterna väntas vara klara under våren 2018.


Nytt komfortavtal med Mälarenergi, fortsatt arbete att sänka energikostnader
Styrelsen fortsätter med åtgärder för att sänka energikostnaderna i föreningen, där pågående/utförda åtgärder exempelvis innefattar balkonginglasningar, tätning kring fönster, utbyte av armaturer i trapphus/gångar m.m. Ett nytt avtal har förhandlats fram med Mälarenergi där följande åtgärder har inkluderats att utföras under 2018, till motsvarande samma årsavgift som idag;

  • Sol-el-anläggningar kommer uppföras på hustaken, förväntad effekt är ca 250 kW (motsvarande produktion av ca 250 MWh/år). Genererad el används för fastigheternas elförbrukning (ej lägenheterna).
  • Nya termostater till samtliga radiatorer i lägenheterna, inklusive justering.
  • Nya tilluftsaggregat till (höghus)trapphusen.
  • Nya DUC:ar (shuntar) till samtliga 8 fjärrvärmecentraler.