Motorfordon får ej förvaras i cykelrummen

Det är inte tillåtet att förvara moped/motorcykel/liknande motorfordon (bensin-/dieseldrivna) i cykelrummen. Detta p.g.a. brandrisken samt risk för läckage/farliga ångor i dessa mindre utrymmen.

Idag står det ett antal mopeder/motorcyklar i vissa cykelrum, ägarna ska genast flytta ut dessa utanför fastigheterna.

Detta meddelande gäller d.v.s. inte eldrivna cyklar.