Informationsblad för augusti 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 3e juli t.o.m. 20 augusti!

Utemöbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna
Det är inte tillåtet att använda ytorna kring våra fastigheter för permanent förvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Ett antal utemöbler/bord/grillar har länge stått på låghusets baksida; dessa ska tas bort av ägarna som ställt dit dem.

Renovering/ombyggnad av kök & badrum
Styrelsens godkännande krävs före arbeten med kök/badrum får påbörjas (regleras i föreningens stadgar §38 och §48).

Styrelsen har meddelat mäklarföretagen i Västerås att överlåtelser av Bostadsrätter med nyligen renoverade kök och/eller badrum ej kommer att godkännas om inte Säljaren kan uppvisa ett giltigt tillstånd från Styrelsen samt giltiga certifikat/besiktningsintyg från auktoriserade företag/auktoriserad besiktningsman. Om ni tänker renovera själva så måste ni förutom att först få Styrelsens godkännande även själva följa gällande branschregler och slutligen anlita en besiktningsman som utfärdar ett godkänt besiktningsintyg.

Blanketter för ansökan om tillstånd för dessa renoveringar finns på denna sida.

Balkongrenoveringar/inglasningar
Om någon har fel på sin balkong efter renoveringen/inglasningen (ex. att inglasningen inte går att fullt öppna/stänga, att det läcker in regnvatten eller dylikt) så rapportera in detta till vicevärden (070-600 16 72) så vi kan få felen sammanställda, detta gäller även om du tidigare anmält ett fel som inte än har blivit åtgärdat.