Motioner till årsstämman 2023

Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna vara inlämnade senast 2023-01-31. Motionerna ska lämnas till Styrelsen genom brevinkastet till Områdeskontoret vid Rekylgatan 6.

Datum för årsstämman meddelas vid senare tillfälle.