Informationsblad för november 2022

Avgiftsförändring
Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 3 % fr.o.m. 2023-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna förändras inte.

Bråte/barnvagnar i trapphus/korridorer
Det förekommer ibland att det står brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Detta strider inte bara mot brandskyddsreglerna utan även mot trivselregler samt försvårar städning av våra gemensamma utrymmen. Cyklar och dylikt får inte parkeras i trapphus/korridorerna utan ska ställas i cykelrum el. på annan avsedd plats.