Motioner till årsstämman 2020

För att en motion ska behandlas på nästa årsstämma ska den vara inlämnad till styrelsen (via Områdeskontoret på R6) senast 2020-01-31.

Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20, kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2-6 veckor före stämman.