Informationsblad för januari 2020

Grovsopor och dylikt utanför förråd
Det är ej tillåtet att ställa ut saker utanför förråden eller i andra gemensamma utrymmen. Grovsopor ska bortforslas genom den boendes egna försorg.

Låsning av dörrar till gemensamma utrymmen
Det är viktigt att se till att dörrar till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) blir stängda och låsta. Detta för att hindra obehöriga tillgång till dessa utrymmen och därmed minska risken för inbrott och stöld.

Kompostmoloker
På förekommen anledning anmärkes: om en kompostmolok inte går att öppna (ex. att låset har frusit fast) så släng kompostpåsar i närmast lämpliga restavfallsstation istället för att bara ställa ner dem på marken bredvid moloken. Meddela även Områdeskontoret att låset inte fungerar.

Årsstämma 2020
Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20. Kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2–6 veckor före stämman.

En viktig punkt på stämman är att välja medlemmar till styrelsen. Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen kan kontakta valberedningen via:

Jens Andersson, 070 756 52 22
Solveig Forsell, 073 338 39 30
Björn Enström, 072 522 64 46