Månadsbladet för mars 2015

Tiden går fort och vi är redan inne i mars. Visst är det härligt när ljuset kommer åter? Snart kan man njuta av en kopp kaffe i kvällssolen. Kom ihåg att anmäla och deltaga vid årsstämman som hålls torsdagen den 9:e april. Detta är en av våra chanser att visa och säga vad vi tycker samt att få mycket bra information om föreningen. Väl mött!

Nyinflyttade/nya medlemmar

Mellan december mars har vi fått 11 nya medlemmar till föreningen. Välkomna till oss på Rekylen!

Byggnationen

Nästa etapp med garage ska snart påbörjas. Arbetet kommer att inledas med rivning av de gamla garagen så snart vädret tillåter. Bedömt under april månad. Ambitionen är att garagen ska vara klara till sommaren 2015.

På baksidan av låghuset behöver en översyn. Så snart vädret tillåter kommer därför bland annat trappor bytas ut och en lättare röjning i vissa skogspartier genomföras.

Asbestsanering

Asbestsaneringen är nu avslutad och har tack vare en i de flesta fall en mycket god samarbetsvilja från er boende. Hoppas att det inte medfört allt för stort besvär. Nu kan vi i alla fall njuta av våra lokaler och utrymmen på ett lite säkrare sätt. På flera ställen är rören blottlagda efter saneringen. Dessa rör kommer att förbli
blottlagda då det i de allra flesta fall inte är ekonomiskt försvarbart att isolera dessa igen.

Plåt och plast vid Ica

Sopsorteringen som finns vid Ica Haga kommer att kompletteras med containrar även för plåt och plast. Håll utkik efter containrarna och sortera så mycket som möjligt när de är på plats.

Cykelrensning i höstas

I höstas genomförde föreningen en rensning av gamla cyklar i våra förråd och cykelställ. Försvann din cykel i samband med detta kan du gå till fastighetsskötarna och titta efter om den är med bland de utsorterade. Det kan om du glömt att hämta din bortsorterade cykel finnas möjlighet att den fortfarande finns hos fastighetsskötarna. Ta kontakt snarast.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att alla har en egen hemförsäkring. Den försäkringen som ingår i årsavgiften ersätter inte på något sätt den egna hemförsäkringen.

Statuskontroll vid flytt

För att vi i styrelsen ska få en bättre kontroll på de lägenheter vi har i föreningen har vi beslutat att vi ska genomföra en statuskontroll av alla lägenheter som säljs. Fördelen med att göra en statuskontroll av lägenheterna är att fel upptäcks i ett tidigare stadium som annars kan leda till stora och dyra problem. Det kan vara problem som till exempel gäller el eller vattenledningar. Det är en trygghet för alla oss som bor eller ska flytta in här på Rekylen. Statuskontrollen bekostas av bostadsrättsföreningen.

Inbyggda rör

Det finns vissa lägenheter som har värmerör i tex kök inbyggda. Byggs rör in är det bra att tänka på att det måste finnas inspektionsluckor som möjliggör inspektion av rören. Finns det inte inspektionsluckor genomförs inspektion med håltagning utan återställande.

Hemsidan

Det är flera som efterfrågat en köp och säljfunktion på rekylen.se. Denna funktion är under uppbyggnad och kommer förhopningsvis kunna lanseras under 2015.

Kalla element höghusen

Upplever du att du har kalla element och du bor i höghusen? Detta beror i så fall på ett fel som bara kan åtgärdas av fastighetsskötare. Ta kontakt med Jerry så hjälper han till.

Månadsavgiften

Det är MYCKET VIKTIGT att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försening med avgiften innebär extra kostnad för föreningen! Det är värt att tänka till ytterligare en gång på detta område bland annat med tanke på nya kontonummer till vår nya ekonomiska förvaltare.

Jourtjänster

Ring endast Marks jourtelefon vid akuta problem. Om Mark tvingas rycka ut av anledningar som är av sådan art att de tveklöst hade kunnat vänta till ordinarie arbetstid för fastighetsskötarna kan kostnaden för utryckningen komma att debiteras den boende. Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

Dörrarna till entréerna, dörrar i cykelrum mm.

Stäng dörrar till entréer, dörrar i källare, dörrar till cykelrum.

Styrelsen/gm
Jonatan Elvgren, Ordförande.