Månadsbladet för december 2014

Julen är här och vi i styrelsen vill önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Det är mycket som händer i vår förening och 2015 kommer att bli ett spännande och förhoppningsvis bra år. Vi avslutar året med ett fullspäckat informationsblad. Ta väl hand om varandra!

Nyinflyttade/nya medlemmar

Mellan september och december har vi fått 17 nya medlemmar till föreningen. Välkomna till oss på Rekylen!

Ny förvaltare

Som de flesta har märkt så har Mark tagit över den ekonomiska förvaltningen från 1 januari 2015. Detta syns bland annat på månadsavierna. Även den ytter förvaltningen kommer att skötas av Mark från årsskiftet. Styrelsen, expeditionen, fastighetsskötsel och lokalvården kommer att fungera som tidigare. Har du haft autogiro för betalning till Riksbyggen kommer denna inte längre att fungera och måste göras om. Blankett för detta skickades med den senaste avgiftsavin. Mark har i dagsläget ingen lösning för efaktura men jobbar på att införa detta. När det finns möjlighet att ansluta sig till efaktura kommer information om detta. Mark ska även försöka ordna QR-kod på avgiftsavierna.

Byggnationen

Vädret har under hösten varit mycket fördelaktigt för byggnationer. Aktiviteten kommer att minska när det blir kallare för att återupptas med garagebygge vid R6 troligtvis någon gång under april. Ambitionen är att garagen ska vara klara till sommaren 2015. Under våren 2015 kommer renoveringar av balkonger att starta på först och främst R2.

Asbestsanering

Asbestsaneringen är i full gång och de arbetar just nu i källaren vid R19. Arbetet kan innebära besvär för boende då arbetet kräver att förråden stängs av under en tid. Berörda medlemmar kommer informeras när arbetet närmar sig. Det är mycket viktigt att berörda medlemmarna lämnar ut nycklarna till förråden då det blir väldigt dyrt för föreningen, och därmed medlemmarna, när arbetet inte kan utföras som planerat.

Plåt och plast vid Ica

Sopsorteringen som finns vid Ica Haga kommer att kompletteras med containrar även för plåt och plast. Håll utkik efter containrarna och sortera så mycket som möjligt när de är på plats.

Cykelrensning i höstas

I höstas genomförde föreningen en rensning av gamla cyklar i våra förråd och cykelställ. Försvann din cykel i samband med detta kan du gå till fastighetsskötarna och titta efter om den är med bland de utsorterade. Det kommer komma påminnelser under våren angående cykelrensningen.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare finns numer i alla lägenheter. Den sitter i det vita skåpet som oftast är placerat i hallen. När en säkring eller jordfelsbrytaren bryter strömmen i lägenheten kan det bli väldigt mörkt. Försäkra dig om att du vet hur du öppnar detta skåp och titta hur det ser ut när allt fungerar som det ska. Det är mycket lättare att själv avhjälpa ett fel med denna kunskap.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att alla har en egen hemförsäkring. Den försäkringen som ingår i årsavgiften ersätter inte på något sätt den egna hemförsäkringen.

Besiktning vid flytt

För att vi i styrelsen ska få en bättre kontroll på de lägenheter vi har i föreningen har vi beslutat att vi ska genomföra en besiktning av alla lägenheter som säljs. Fördelen med att göra en besiktning av lägenheterna är att fel upptäcks i ett tidigare stadium som annars kan leda till stora och dyra problem. Det kan vara problem som till exempel rör el eller vattenledningar. Det är en trygghet för alla oss som bor eller ska flytta in här på Rekylen.

Rostiga rör

Om något rör i lägenheten börjar bli rostigt måste detta ses över av fastighetsskötaren. Det är annars stor risk för vattenläckage och därmed stora kostnader för föreningen.

Insändare VLT

Tidigare i höst var det en insändare i VLT om ombyggnaden där det bland annat ifrågasatte om räddningsfordon kan komma fram mm.
Alla berörda myndigheter är kontaktade och vi har fått godkänt från samtliga. Vi i styrelsen tar gärna emot förbättringsförslag eller funderingar från medlemmar. Det är bättre att gå via styrelsen än gå via VLT.

Hemsidan

Det är flera som efterfrågat en köp och säljfunktion på rekylen.se. Denna funktion är under uppbyggnad och kommer förhopningsvis kunna lanseras under 2015.

Månadsavgiften

Det är MYCKET VIKTIGT att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försening med avgiften innebär extra kostnad för föreningen! Det är värt att tänka till ytterligare en gång på detta område då eventuella autogiron nu slutar fungera.

Jourtjänster

Riksbyggen Dag & Natt kommer att ersättas av Marks version av denna tjänst. Information kring detta kommer att komma ut i trapphusen under mellandagarna.
Försök även fortsättningsvis att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

Dörrarna till entréerna, dörrar i cykelrum mm.

Stäng dörrar till entréer, dörrar i källare, dörrar till cykelrum.

Styrelsen/gm
Jonatan Elvgren, Ordförande.