Informationsblad för maj 2023

Årsstämman 2023, Styrelsens sammansättning
2023-04-20 hölls det årsstämma för Brf Rekylen. Länk till stämmoprotokollet finns här (PDF) & årsredovisningen för 2022 finns här (PDF).

Det blev ingen förändring av styrelsesammansättningen, kontaktuppgifter till styrelsen finns här.
Ordförande – Peter Eriksson (R7)
Vice ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
Ledamot – Lena Gångare (R10)
Suppleant – Maria Blom (R10)
Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Container för grovsopor ställs ut 23-25 maj
Troligen blir uppställningsplatsen samma som sist; mitt emot Rekylgatan 8 (föreningslokalen).

Det går att få avgiftsavin för föreningsavgiften via autogiro el. e-faktura
Uppgifter om detta ska stå på avgiftsavin, kontakta annars MARK el. din bank för information.

Förbjudet att spola ner “tvättservetter/våtservetter” i toaletten
Det var en stor översvämning av avloppsvatten i tvättstugan i R2 nyligen (under den pågående renoveringen), vilket berodde på ett stopp orsakat av nerspolade tvättlappar/våtservetter. Spolbil samt efterföljande sanering kostade ca 16 000 kr för föreningen, dessutom tillkom ökade renoveringskostnader av tvättstugan beroende på förseningen som detta medförde.

Om ditt avlopp börjar rinna undan dåligt så försök att göra en felanmälan i god tid. Kontaktas fastighetsjouren på kväll el. helg så brukar kostnaden bli minst 4 000 kr.

Tillse att tömma din brevlåda regelbundet
Om brevlådan är överfull så missar man inte bara ev. viktig information från föreningen, det kan även utgöra en brandfara.

Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet
Varje lgh ska ha minst 1 st. fungerande brandvarnare, behöver du hjälp med batteribyte så kan du kontakta vicevärden (genom felanmälan).

Grillning på balkong
Med tanke på brandsäkerheten är inte grillning med kol/gasolgrill tillåtet eller att på annat sätt ha öppen eldhärd på balkongerna. Grillning med elgrill är tillåtet. Föreningen har även 2 st allmänna grillplatser, placerade i vardera änden av låghuset.