Informationsblad för juni 2022

Årsstämman

Onsdagen den 18e maj 2022 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2021 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

  • Ordförande – Peter Eriksson (R7)
  • Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
  • Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
  • Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
  • Ledamot – Lena Gångare (R10)
  • Ledamot – Henrik Larsson (R35)
  • Suppleant – Maria Blom (R10)
  • Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Utemöbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna

Det är inte tillåtet att använda ytorna runt våra fastigheter för långtidsförvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Ett antal utemöbler/bord/grillar har ex. länge stått på låghusets baksida; dessa ska tas bort av ägarna som ställt dit dem.

Blomjord på grussatta växter

Släng inte ut gammal blomjord på växter som är planterade med grus ovanpå – det ska vara grus i det översta lagret och MARK måste då ta bort den ditlagda blomjorden.

Gällande renovering av lägenhet

På förekommen anledning uppmanas de som renoverar sina lägenheter att städa bättre (sopa upp golvet ordentligt) i hissar, trapphus samt övriga allmänna utrymmen när damm/skräp från renoveringen bärs ut.