Informationsblad för april 2019

Stäng och lås dörrar till gemensamhetsutrymmen
Styrelsen vill påminna alla om vikten av att stänga dörrar efter sig till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) och känna efter att dörrarna har gått i lås ordentligt. Detta för att hindra obehöriga tillgång till dessa utrymmen och därmed minska risken för inbrott och stöld.

Entrédörrar, instruktioner till porttelefon
Tydligare instruktioner till porttelefonerna har efterfrågats och kommer att sättas upp, på denna sida finns uppdaterade instruktioner enligt bilden nedan.

Eluttag på balkonger
Saknar ni fungerande eluttag på balkongen så kontakta vicevärden och anmäl detta.

Nedskräpning från balkonger, runt fastigheterna
På förekommen anledning informerar Styrelsen att det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar från balkonger/fönster och allmänt skräpa ner runt våra fastigheter med tanke på brandrisken.

Städning av förrådsutrymmen
Under slutet av april och början på maj kommer våra förrådsutrymmen att städas. Det innebär bland annat att allt som står i gångarna utanför själva förrådsutrymmena kommer att bli bortforslat och lämnat till återvinningen. Ni som har saker utanför era förråd ombedes att snarast ta hand om dessa om ni vill ha dem kvar.