Gällande jourärenden för stopp i avlopp

Om en boende märker att vattnet börjar rinna undan dåligt i köks-/badrumsavloppet (och vattenlås/dylikt redan har kontrollerats/rensats av den boende), så ska i första hand felanmälan på MARK kontaktas under dagtid på vardagar. Då kommer en fastighetsskötare försöka lösa stoppet under ordinarie arbetstid och det kostar oftast inget extra för föreningen. Om fastighetsjouren kontaktas under kvällstid el. helg så brukar kostnaden för föreningen istället bli ca 4000-5000 kronor. Detta gäller även andra typer av ärenden där fastighetsjouren kontaktas – om ärendet kan vänta eller planeras in i förväg så ska en vanlig felanmälan göras.