Är du intresserad att arbeta i styrelsen?

Föreningsstämman 2019 närmar sig, en viktig punkt är att välja medlemmar till styrelsen.

Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen kan träffa valberedningen tisdagen den 26e februari samt måndagen den 4e mars, kl. 18:00-19:00 i föreningslokalen R8.

Det går även att kontakta:
Jens Andersson, 070 756 52 22
Solveig Forsell, 073 338 39 30